Jag heter Sofia och jag arbetar heltid på lilla solen.
Jag har arbetat inom barnomsorgen sedan -09 då jag avslutade min barnskötarutbildning., med 2 avbrott för föräldrarledighet
jag valde att under min utbildning fokusera extra mycket på barn&ungdomspsykiatri och teckenstödskommunikation. Att få se barnen utvecklas och vara närvarande i alla deras steg är en ynnest.

jag heter Yvonne och jag har arbetat inom barnomsorgen i 32 år! jag är utbildad barnskötare, men har även utbildning inom gymnastik och massage för barn. Jag har arbetat inom förskolekök och har läst alla kurser inom Ur och skur verksamhet, därbland även Mulle.

 

Jag heter Ann och jag har arbetat inom barnomsorgen sedan 05 då jag avslutade min hälsopedagog utbildning. jag har olika utbildningar inom hälsa, bla massör, avslappning, barngymnastik och yoga.. jag har även gått utbildningen "hitta vilse" och coach för barn och ungom,