Vår miljöpolicy

Vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan, med fokus på energi, mat, avfall och kemikalier genom att:

sträva efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet

använda lågenergilampor, vattenkokare och sparsamt använda elektricitet

kompostera och källsortera avfall

vid inköp granska och utvärdera de tänkta materialens inverkan på miljön

köpa ekologisk mat och öka antalet KRAV-certifierade råvaror

systematiskt arbeta för att minska antalet tillsatser i maten

använda oss av naturmaterial och begagnade leksaker

se till att vårt miljöarbete ständigt förbättras genom att hela tiden söka sätt att förbättra och utveckla ovanstående punkter